Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Amnestie a neplatiči výživného

Článek redakce www.stridavka.cz (leden 2013)
V rámci prezidentské amnestie byla z vězení propuštěna řada osob odsouzených pro neplacení výživného. Tento krok hodnotíme pozitivně ze dvou důvodů: jako nápravu některých nespravedlností i jako ekonomicky racionální krok.

Částečná náprava nespravedlností

Rodiče se mají starat o své děti. Ve vyspělém světě však není zvykem, aby lidé byli vězněni pro dluhy. Ostatně článek 8 Listiny základních práv a svobod říká: "Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku." Přestože výživné není závazkem smluvním, situace je podobná.

Je třeba upozornit i na to, že zdaleka ne všichni neplatiči jsou nezodpovědní krkavčí rodiče. Výpočet alimentů u nás nemá žádná stanovená pravidla. Bývalá ministryně Kovářová se pokusila napodobit rakouské a německé tabulky výživného. "Udělala to velmi neumělým způsobem," říká Aleš Hodina z portálu Střídavka.cz. Tento pokus Kovářové se v praxi neujal.

Mnoho povinných si proto stěžuje, že výživné je stanovováno jen na základě libovůle opatrovnických soudkyň. Bez ohledu na skutečné příjmy rodičů, kteří pak výživné třeba nejsou schopni splácet. Někdy jeho výše i výrazně překračuje běžné potřeby dítěte. V některých případech otcové také obviňují soudkyně, že se jim vysokým výživným mstí - za snahu i po rozvodu vychovávat své děti a neustoupit přežívajícímu klišé, že "děti patří matce".

Takové případy patří mezi nejsmutnější. Jak říká Aleš Hodina, "výživné nemůže nikdy plně nahradit osobní péči o děti." Někteří rodiče, kteří se o své děti mohou a chtějí starat, se ovšem v systému preferujícím péči jednoho rodiče stávají pouhými platiči alimentů.

Amnestie je jen jednorázovou a krátkodobou nápravou takových nespravedlností. Do budoucna je potřeba, aby byla stanovena jasná a spravedlivá pravidla pro výpočet výživného. A především aby před výživným byla vždy preferovaná osobní péče a osobní zabezpečení potřeb dětí (pokud se o ně rodiče mohou a chtějí starat).

Neefektivní věznění neplatičů

Propuštění neplatičů výživného má i významný ekonomický dopad. Náklady na jeden den pobytu odsouzeného ve vězení jsou přibližně 1000 korun, měsíčně je to tedy okolo 30 000 korun. Jako výrazně levnější se proto jeví dokonce i ten postup, při kterém by stát doplácel dlužné výživné ze svého rozpočtu a zároveň se jej pokusil z povinných alespoň částečně vymoci jinými způsoby.

Vězení totiž obvykle není místem, kde by si odsouzení dokázali peníze na výživné vydělat. Naopak jim zde narůstají dluhy a po propuštění znovu snadno upadnou do stejných problémů. Jejich dětem proto více pomůže, pokud by tito rodiče pracovali a výživné platili například srážkami ze mzdy. Mají-li o své děti zájem, mohli by se také - namísto pouhého placení alimentů - o ně starat a zabezpečovat jejich potřeby osobně.


Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO