Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Další chlap to vzdal

Článek Petra Cihláře na petrcihlar.blog.idnes.cz (leden 2012)
Mnoho žen by pro takového muže strčilo ruku do ohně. Ta jeho však ne. Té stačí, když bude pěkně z dálky posílat alimenty. Dosáhnout toho nebude obtížné. Má přece silného spojence. Stát.

Ctěný soude,

před dvěma lety byl můj syn předběžným opatřením na základě jednostranného vyjádření matky za podpory sociální pracovnice svěřen do její péče. Za dva roky se mi nepodařilo tento stav zvrátit navzdory mnohým mým právním krokům.

Během těchto dvou let jsem byl svědkem hrubého porušování zákona ze strany sociálních pracovnic a pracovníků soudu, kteří konali jen a jen v neprospěch mého syna. Všemožně se snažili mému synovi upřít právo na oba rodiče. Nemluvě o korupci, záhadném mizení listů ze spisu, záhadném zastavování řízení apod.

Mám za to, že toto dvouleté řízení vystavilo mého syna mnohým stresům, ať už přímým nebo nepřímým. Dva roky v životě mého syna je téměř polovina jeho dosavadního života. Kdybych ve snaze o svěření mého syna do střídavé péče pokračoval, byl by můj syn opět vystaven neprofesionálnímu vyslýchání ze strany sociálních pracovnic, které by ho zase tlačily k odpovědi, kterou chtějí samy slyšet.

Po zralé úvaze, v zájmu mého syna, jsem dospěl k závěru, že tento nerovný boj s ohavnou praxí, která každoročně sebere deseti tisícům dětí jednoho rodiče, nemá smysl. A proto ve smyslu OSŘ beru návrh č. 27 P 243/2011 zdejšího soudu zpět a žádám o zastavení řízení.

S úctou Ing. S.K.


Každé čtvrté dítě u nás vychovává samotná žena. Ne vždy proto, že muž nemá zájem. Rozhodla se tak. I za dítě, které tak nedobrovolně ztratilo tátu. Dokud se nepostaráme o zlepšení ochrany práv dětí, posílení role otce, pokud nebudeme chránit tradiční model úplné rodiny, nečeká nás lepší budoucnost. Dopis je skutečný.


Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO