Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Stanovení výživného v Německu

Z metodického materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR (duben 2010)
Právní úprava Německa počítá s tzv. Düsseldorfskou tabulkou, která slouží k výpočtu výživného na dítě a vychází z modelu rodiny se dvěma dětmi (do r. 2009 se tabulka vztahovala na tři oprávněné). Vypracovává ji Vrchní zemský soud v Düsseldorfu a zpravidla ji aktualizuje každé dva roky v závislosti na změně výše příjmů. Tabulka není právně závazná, fakticky podle ní však soudy při stanovení výše výživného postupují.

Aktuální Düsseldorfská tabulka platí od 1.1.2010 a byla zpracována v závislosti na zvýšení částky existenčního minima zákonem o zrychlení růstu (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) na začátku roku 2010, aniž to bylo původně plánováno, neboť k pravidelné úpravě tabulky mělo dojít až na přelomu let 2010 / 2011. Kromě toho se orientační částky výživného výrazně zvýšily již v důsledku novelizace úpravy výživného s účinností od 1.1.2008.

Výše výživného závisí na příjmu povinného, počtu oprávněných a jejich věku. Pokud je čistý měsíční příjem povinného vyšší než 5.100 EUR měsíčně, Düsseldorfská tabulka se nepoužije a výživné se vypočítává pouze na základě konkrétních okolností.

Orientační částky výživného jsou již součtem výživného pro dvě děti.

Čistý příjem povinného v EUR Věk dítěte
 částky v EUR
Procentní
sazba
Orientační částka
výživného v EUR
0 - 5 6 - 11 12 - 17 od 18
1. do 1.500 EUR 317 364 426 488 100 770 / 900
2. 1.501 - 1.900 333 383 448 513 105 1.000
3. 1.901 - 2.300 349 401 469 537 110 1.100
4. 2.301 - 2.700 365 419 490 562 115 1.200
5. 2.701 - 3100 381 437 512 586 120 1.300
6. 3.101 - 3.500 406 466 546 625 128 1.400
7. 3.501 - 3.900 432 496 580 664 136 1.500
8. 3.901 - 4.300 457 525 614 703 144 1.600
9. 4.301 - 4.700 482 554 648 742 152 1.700
10. 4.701 - 5.100 508 583 682 781 160 1.800

Jednoduchý příklad výpočtu výše výživného:

Otec, jehož čistý měsíční příjem je 1.600 EUR, má platit výživné na jedno šestileté dítě, které žije se svojí matkou. Od čistého měsíčního příjmu otce se nejprve odečtou tzv. výdaje spojené s prací (berufsbedingte Aufwendungen), za něž se obvykle považuje 5% čistého měsíčního příjmu (nejméně ovšem 50 EUR, nejvýše 150 EUR měsíčně). Po odečtení těchto výdajů, tj. 80 EUR, zbude 1.520 EUR a povinný se dostane do druhé příjmové skupiny (1.501 EUR - 1.900 EUR). Podle věku dítěte se použije okénko tabulky pro 6-11 let, tj. 383 EUR. Následně se odečte polovina přídavku na dítě (Kindergeld), tj. 92 EUR, samozřejmě za předpokladu, že matka tuto sociální dávku pobírá. Výsledkem je výživné ve výši 291 EUR měsíčně.

V následující tabulce je aktuální výše přídavku na dítě. (Přídavek na dítě byl pro všechny kategorie zvýšen od 1.1.2010 o 20 EUR.)

Počet dětí Přídavek na dítě v r. 2010
1 dítě 184 EUR
2 děti 184 EUR
3 děti 190 EUR
4 děti a více 215 EUR


Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO