Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Vytvořte zájem veřejnosti

Výzva Petra Švarce (leden 2014)
Vážení tátové, kterým soudy bezdůvodně sebraly děti a nařídily ještě navíc platit likvidační výživné! Vážené maminky, partnerky, přítelkyně těchto tátů, kteří jsou těmito rozhodnutími soudů obdobně postiženi!

Prosím vás o pomoc. Vytvořte vaší přítomností zájem veřejnosti o soudní jednání ke snížení nepřiměřeně stanoveného výživného na mého syna.

Historie:

Dne 20.10.2011 mne po dvouleté bitvě Krajský soud pod vedením paní Štolbové zbavil jakéhokoliv rodičovského kontaktu s mým synem Maxmiliánem.

Samotným soudem jmenovaný soudní znalec navrhl střídavou péči a pracovnice OSPOD tento způsob péče o mého syna potvrdila jako nejvhodnější. Krajský soud však k tomuto ani nepřihlédl, syna mi de iure odebral a potvrdil tak stav de facto aplikovaný matkou mého syna. Dále mi soudkyně nařídily zaplatit výživné na tehdy 2,5letého chlapce ve stejné výši, jako platím na svou 19letou dceru, studentku maturitního ročníku gymnázia, ačkoliv věděly, že toto jejich rozhodnutí je pro mne likvidační.

Soud své rozhodnutí odůvodnil mým tzv. "značným majetkem", který se nacházel ve firmě, již jsem v té době spoluvlastnil se svým obchodním partnerem. Firma se v té době (2010-2011) nacházela z důvodu krize ve velkých finančních problémech, přišla totiž o 70 % svých zakázek. O podíl ve firmě jsem tak přišel, abych mohl zaplatit výživné, které mi soud vyměřil zpětně bez ohledu na rozhodnutí soudu 1. stupně, který mi aspoň část nákladů na mého syna během dvou let uznal. Peníze získané zastavením svého podílu jsem použil k placení výživného na mého syna po dobu dalších dvou let.

Současnost:

Celkové výživné, které platím na svoje tři děti, dosahuje téměř 70 % mých čistých příjmů. Dnes mi došly prostředky z půjčky, kterou jsem si vzal na placení výživného. Půjčku jsem zastavil svým podílem ve firmě. O podíl jsem tak přišel, neboť jsem neměl na její splacení.

Po odečtení výživného, které platím na své děti, mi zůstává na živobytí se svou partnerkou a mou dcerou, která je v současné době na rodičovské dovolené, 10.000,- Kč měsíčně.

Současně probíhající jednání, již podruhé odročené, probíhá standardně:

1. Matka požaduje navýšit výživně o 30 % z důvodu zahájení školní docházky mého syna. Na mé živobytí po odečtení pouhého výživného by mi zbylo 7.500,- Kč měsíčně, tedy méně než 23 % mých čistých příjmů.

2. Soudkyně na otce a jeho právního zástupce křičí při pouhém řádném dokládání důkazů, zatímco k matce (své kolegyni - soudkyni) hovoří s úctou, až téměř pokorně.

3. Soudkyně chce po otci výčet měsíčních nákladů jednotlivě po položkách do koruny, zatímco po matce (své kolegyni - soudkyni), která zcela záměrně motá měsíční, pololetní a roční náklady do jediného měsíčního součtu, nikoliv. Naopak na dotaz právního zástupce otce, aby matka doložila také přesně měsíční náklady, se soudkyně utrhuje a téměř křičí, že si to máme vydělit.

Atd.

Doplňuji:

Matka mého syna Maxmiliána je soudkyní na Obvodním soudě Praha 1 a jmenuje Miroslava Švarcová.

Soud se koná dne 13. ledna 2014, ve 12:40 hod., v Praze, v jednací místnosti č. 2, v 1. patře Obvodního soudu pro Prahu 5, na náměstí Kinských 5.Poznámka redakce: Přijďte podpořit i další rodiče k veřejným jednáním o výchově dětí a o výživném. Kalendář soudních jednání najdete na titulní straně portálu Střídavka.Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO