Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Výživné při střídavé péči

Odpověď Karoliny Kovácsové na www.stridavka.cz (březen 2017)
Uvažujeme o střídavé péči, chtěla bych se zeptat, jak je to s penězi při střídavé péči. Vyrovnává jeden z partnerů životní standard tomu druhému? Jak se to eventuelně počítá?

H. K.


I u střídavé péči soud obvykle stanoví výživné, neboť oba rodiče jsou v tomto případě „povinní“. Výživné je vypočteno podle toho, v jaké míře rodič o dítě osobně pečuje, tedy jak dlouho má ten který rodič dítě v péči, ale také v podle toho, jaké jsou možnosti, schopnosti a majetkové poměry rodičů. Na jiných než obvyklých nákladech dítěte (např. škola v přírodě) se podílí rodiče každý stejnou měrou. Pokud je tedy například dítě v rovnoměrné střídavé péči obou rodičů, oba rodiče mají stejné vzdělání, příjmy i majetek, měli by oba mít stejnou vyživovací povinnost k dítěti. Setkala jsem se i s případy, kdy po vzájemné dohodě rodičů výživné nebylo stanoveno.

Pokud by majetkové poměry, schopnosti nebo možnosti jednoho z rodičů byly vyšší, než majetkové poměry, schopnosti nebo možnosti druhého, či by dítě u jednoho z rodičů žilo v odlišné životní úrovni, než u druhého, mělo by být výživné stanoveno s ohledem na tyto disproporce. Občanský zákoník v ust. § 915 odst. 1 říká, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. V žádném případě nelze mluvit o vyrovnání životního standardu druhému rodiči, neboť výživné není určeno rodiči, nýbrž dítěti.

Pokud jde o výpočet výživného při střídavé výchově, nelze jednoznačně stanovit způsob výpočtu mimo výše uvedená zákonná kritéria. Každý případ je individuální a má svá specifika. Roli zde mohou hrát např. i daňové úlevy rodičů, cestování apod.


Sdílet
PŘIDAT K OBLÍBENÝM MAIL@VYZIVNE.INFO